Management Palisade World mailing list archives

Avatar

Re: Management Palisade World

by
Palisade World, Andre Vercuiel
- 13/01/2021 01:11:17

More julle alles wat oorgemaak word moet deurgesis word met R0 aan klient zodat voorraad afgetree kan word en dit as bewijs op klient se record kan Bly. Dean moet asb niks maak onder invoice nie - al is dit R0 invoice maar ALLES op invoice asb